معرفی مجموعه کارپلاس

رفع خط و خش ، ریکاوری کامل سالن و بدنه، احیای رنگ ، موتور شویی ،نانو سرامیک

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

رفع خط و خش ، ریکاوری کامل سالن و بدنه، احیای رنگ ، موتور شویی ،نانو سرامیک

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

رفع خط و خش ، ریکاوری کامل سالن و بدنه، احیای رنگ ، موتور شویی ،نانو سرامیک

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق/برطرف سازی آفتاب سوختگی

رفع خط و خش ، ریکاوری کامل سالن و بدنه، احیای رنگ ، موتور شویی ،نانو سرامیک

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

نمونه کاور سقف خودرو

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

سطح سرامیک شده

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

مقاومت در برابر حریق

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

مقاومت در برابر حریق

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

تفاوت وجود پوشش سرامیک بر روی بدنه خودرو در برابر الودگی

ویژگی پوشش نانو و سرامیک خودرو در برابر الودگی

تست حریق بر روی سرامیک بدنه خودرو

مقاومت پوشش نانو سرامیک بدنه خودرو در مقابل عواملی مانند دمای بالا و حتی حریق

معرفی مجموعه کارپلاس

مجموعه کار پلاس با سال ها تجربه در زمینه Detailing و محافظ های VIP رنگ خودرو در خدمت شما عزیزان میباشد

شرکت کار پلاس شیراز پولیش و سرامیک بدنه خودرو